Ден на българския спорт

Носете дойстойно българския спортен дух, като развивате уменията и активността си. Спортът е постоянство. Спортът е трофей за физическото и психическото превъзходство.
Не изпускайте тази външна мотивация от всички успели и прославили България спортисти.

С признателност към всички треньори, спортни деятели, атлети.

инж. Станислава-Владимира Станкова