Ден на Независимостта на България

Българи, юначни българи,

съзнаването да започне тук, че работата ни в името на страната да се основава на подчертана индивидуалност с висока нравственост и независимост при избори и дела. Избори и дела, подчинени на свободната воля да бъдем българи, и така да създаваме идеал за национална ценностна система.

Честит Ден на Независимостта на България!
22 септември

МАНИФЕСТЪ:
“Да живее свободна и независима България! Да живее българският народ!”

инж. Станислава-Владимира Станкова