Днес ще Ви представя четири лица…

Днес ще Ви представя четири лица, млади хора, грамотни в триизмерно значение, а с примера си будят възхищение и надежда за страната!
Млади хора, които знаят каква е същината на образованието, а функционалността им в познанията отдавна е отравна точка към критичността в дълбочината на мисълта, пък това е най-силният аргумент в защита на истината!
Те знаят как силата на характера е привилегия в условията на добродетели, за да изграждат социум чрез етика! Те знаят, че обръщението към хората от позиция на 1л.мн.ч. е достоверността в призоваването.
Истинската промяна е избраният и целенасочен път за личностно развитие, като този обстоятелствен прогрес е и значимата първопричина да давам доверието си към тях, да търся техния профил пряко във властта!

И нека апелът ми за активност в критичната мисъл, приложима за опазване на българския език, като най-силен аргумент “езиковата ни идентичност”, да бъде всекидневен мотив за символно присъствие.
Образованието в България също доказва своите смисъл и значителност!

инж. Станислава-Владимира Станкова