Добре е да се издаде предписание на колегата Лалов

Добре е да се издаде предписание на колегата Лалов да се запознае с изискуемите фактори от социално отговорен тип и прилежащите към тях етикет и протокол в измерение на поведенчески принципи и принципи на организация от европейско ниво.
А относно естетиката, тя е свързана и с критиката, чието отражение дава върху нас. Тук краткостта е изчерпателна. Дизайнерското мислене пък е съединителната основа на желаното от човешка гледна точка с технологично осъществимото.
Така че смехът на Захариева при критика за ГЕРБа на Хасково е повече от плашещо поведенческо отклонение.
Но когато амбулантни търговци и ресторантьори са избирани за общински съветници, натоварени с функции, далеч от възможностите, резултати са с такова лице.

Общински съвет Хасково

инж. Станислава-Владимира Станкова