Добро е утрото

Добро е утрото във вторник!
Хранете всеки, с каквото трябва!

И винаги е различно, когато има обич!

Станислава-Владимира