Добро утро! Свежест и чувство за хумор!

Добро утро!

Харесвам чувствителните общественици, но не и тези без чувство за хумор и без чувство за истината!

Защото истината е не само това, което отговаря на действителността, но и позволява правдата да се утвърждава в практиката!

Пийте повече водичка, дръжте тялото охладено, ръцете чисти, устата свежа, и зареждайте чувството си хумор, защото то е за тези от топ лигите!

Станислава-Владимира