Добър ден в следизборен понеделник!

Добър ден в следизборен понеделник!

инж. Станислава-Владимира Станкова