доц. д-р Ангелина Марковска

Почетен клуб „Елена Благородна“ с чест приветства доц. д-р Ангелина Марковска в просветното си общество, оценявайки високо отличителния й принос в сферата на Политическите науки. Доц. д-р Марковска е първият член, проявил инициатива към развитието на своеобразния музей на клуба чрез редовно допълване с последващ научен труд към историческата колекция.
Фондация „Елена Благородна – човечността е непреходна“ изказва благодарности на доц. д-р Ангелина Марковска за подкрепата към посланието на Почетен клуб „Елена Благородна“ за културно израстване, издържано във времето, споделяйки своя научен труд за историческата колекция на клуба.

Четете още на https://elenanoble.org/доц-д-р-ангелина-марковска/