Дума не дъхва от плакати

Всички избори са важни, защото резултатите, които извеждат, не се изразяват само в това дали може да се състави правителство или не. Отиват доста по-далеч. Оказват влияние на хората, общностите, политическите структури, външната политика и така по реда. Когато се провежда предизборна кампания, организираната дейност по нейното ефективно изпълнение е изключителна отговорност към краткосрочните и дългосрочните състояния, още повече че кампанията е важна за дадения момент на обществено-политическите задачи.

В Хасково например не само не се установяват новост, иновация в комуникацията и ефективност, но и трудно провеждането на такава форма на дейност може да се нарече предизборна кампания, с много редки изключения.

Изхождайки от най-старите постановки за осъществяване на връзките в обществеността, кандидатите за народни представители не са в компетентността и достоверната форма да информират гражданите в обективна детайлност, което създава и препятствие в убеждаването на хората, а оттам и невъзможност за интегриране на хора с хора.

Култивирането на взаимоотношенията е невъзможно без познаването на враговете, а граница между приятелска и вражеска прегръдка почти не се очертава.
Трите неща, без които не се печели доверие, са услуги, надежда и лична привързаност. Тази рамка пък е крайно неустановена, тъй като условията по-горе не са в практически израз към избирателите.

Дума не дъхва от плакати и билбордове. Дума не дъхва от торбички. Дума не дъхва от превозни средства. Претенциозните послания са дотам несъстоятелни, че да се рисуват мустаци по предизборната агитация, докато не дойде следващият, който ще подаде на избирателя нещо по-интересно, от картичка до торбичка, и така докато интересът не се размие до крайно безличие!

Имате още малко време, уважаеми кандидати, нищо че сте закъснели отдавна с концепцията си към народа. Никога не е късно да започнете в регламент на доверие, достъпност и достоверност, като се движите по нравствеността на компетентността!

инж. Станислава-Владимира Станкова