Думи в четвъртък вечер

Думи в четвъртък вечер
19.10.2023 г.
21:33 ч.

Любов, когато сме ангажирани към благополучието на друг безусловно, и това е щастие.

Търпение, когато бавно говорим, и още по-бавно се гневим.

Вярност, когато сме привързани към предаността, лоялни и неизменни, независимо от предизвикателната тежина.

Нежност, когато сме със смирено, спокойно, но силно поведение, гальовни и грижливи.

Доброта, когато сме благодушни, благонравни и добросърдечни, ала и с прочувствена жизненост.

Мир, когато единственото е благоденствие.

Станислава-Владимира