Европа?!

Европа?!
В последните няколко месеца подадох сигнали, също толкова на брой, до Община Хасково за въпросното разположение. Видно безрезултатно.
Урбанизацията на град Хасково в процеса на подкрепа на градския живот, разпространението и поведението му, както и в процеса на имиджовия му статус в аудиторна среда, изгнива злощастно под сянката на безотговорния, но прислужващ режим.
Международните делегации и туристите, преминаващи през централна градска част, каква ли асоциация правят между алейната ивица и приседналата управа?!

инж. Станислава-Владимира Станкова