Егото

Егото, егото винаги работи най-добре, въпросът е в коя посока поема – на възприемането, значението и духовната стойност на собственото аз според самосъзнание и самопознание, или на самия себе си по отношение на останалия свят чрез себична значимост, която самомнителност не само че не завърта света около его центъра, а завърта премного собственото аз в заслепение, чрез което се пропуска важното в живота.

Обичам хората от първата посока! Тези, които владеят баланса между силния характер и етичното поведение! За тях егото винаги работи най-добре!

Станислава-Владимира