Един да знае, така да може…

Един да знае
така да може
да докосва с онази мекота
както слънцето с душа ме гали
че и ревност тръгва път да му направи.

Един да може
от топлина да знам и аз
че моли планината през морето горе
да го обичам без принуда в разказ само наш.

И там е истината на сърцето
че величието по Бог:
“Мъжът е съвършен”
изписва скалния му образ
“Когато е от любов смирен”

С онази обич
от Станислава-Владимира