Един дебат в телевизионен ефир

Разбирам еуфорията за дебата довечера, която би могла да въвлича избирателите в промисъл за активност при вота в неделя, но с ниска вероятност предполага размяна на възгледи и отричане от избор.

Един дебат в телевизионен ефир с всички съпътстващи скрити фактори несносно би могъл да рефлектира при изборните решения, тъй като избор се прави в процес на наблюдения, данни и анализи.
С основни признаци на важност са уловимите постоянство, считано за едно от най-трудно достижимите личностни качества, дълбочина на мисълта, самообладание. Относно дълбочината на мисълта – това е поле само за професионалисти, които владеят Принципа на реалността и са осъзнати в готовността си да минимизират моменталното удоволствие.

Следователно дебатът довечера ще бъде по-скоро в алюзията за биберона и ревящото бебе с цел не неговото успокоение, а стопиране на дразненията у големите, имайки предвид превръщането на еуфорията в дисфория.

Интересното по-скоро в случая е, че именно Аделина Радева ще води пренията. Тя е истинска даровитост в журналистиката.

инж. Станислава-Владимира Станкова