Един е за сърцето

Как те гледа, докосва.
Как се вълнува от теб, с теб, покрай теб.
Така вълнува теб, защото ти вълнуваш него.
Така вълнуваш него, защото той вълнува теб.
И не можеш да се сетиш как започва. Кой кога пристъпи първи. И няма как. Понеже пламва взаимно. Неусетно кога. Но се знае, че е това. Усеща се. Чувства се. Един е за сърцето.
Един друг, един с друг, един на друг, помежду ни. Поглед, допир, любов. И това е всичко.

С обич,
винаги с обич,
Станислава-Владимира