Един от най-неграмотните сайтове

Един от най-неграмотните сайтове, на които съм попадала, е този на БСП. Същевременно членовете на партията публично се тупат по гърдите за провеждането на подобряваща политика в образователната система.

Надежда се влага хората да минават за глупаци, но подобно сатирично разминаване на действителността с целенасочената заблуда демаскира недобросъвестната наклонност.

инж. Станислава-Владимира Станкова