Експериментаторите

Тук, в България, започна и полуоткритото задоволство на експериментаторите, посветили опитите си на политически образ “променяк”, че нови опити се отлагат, но за които – да ти олекне на политиката е да направиш политика другиму!

инж. Станислава-Владимира Станкова