Експериментът

В “Тази сутринт” Татяна Буруджиева каза, че в политиката, като наука и процес, място за експеримент стане-не стане няма, и да си подвластен на емоциите. Защото резултата го търпят хора, които нямат нищо общо с твоята лудост и твоите решения!

Ама че бъркотия на самоизключващи се тези. Да въведем малко ред.

Експериментът е научен опит, изследване, което се осъществява при точно определени условия. Опит, който също служи за проверка на качество, пригодност или действие, дори и при избор на хипотези. В този смисъл, експериментът не може да се разглежда като част от емоционален статус, тъй като научната му основа лежи на обмислени, систематизирани и приложени знания. По същия ред, експериментът изключва лудостта като състояние на немирство, буйност, крайна възбуда или умопомрачение, по причина на осъществяване от учени чрез методи от науката.

И така. В политическия спектър всеки ден се постъпва и оперира чрез опити за въздействие към хората по предварително разпределено разнообразие на скритото еднообразие, а наблюденията и резултатите се развиват спрямо научния капацитет на политическите ни представители.

В заключение, опитите са такива, каквито са хората, които избират народните представители.

Станислава-Владимира