Етичните системни стандарти са задължение на ръководните фигури

Винаги съм се придържала към мотива, че човек е етичен само кагато светът е свещен за него и околните и изпитваме нужда това да бъде реално така. Етичните системи, възпроизведени като морални философии, ръководят бизнес практиките на организациите с лидерска нагласа по печеливши направления относно репутация и продуктивност. Имайки предвид ползите от етиката в бизнеса като ангажираност на служителите, лоялност от страна на инвеститорите, задоволяване на потребителските нужди и приноса към популяризацията и социалната политика, етичните системни стандарти обхващат разновидност от действия, свързани с убежденията на фирмената култура, които от своя страна са не просто необходимост, а задължение и отговорност на ръководните фугири. Следователно обучението на човешкия ресурс с прецизност в тази тематика от квалифициран специалист отличава тези бизнес организации и държавни институции с устойчивост и авторитет пред останалите.

инж. Станислава-Владимира Станкова