Е, чак пък с главна буква! #Премиер

Е, чак пък с главна буква! #Премиер

Некоректното уголемяване на размера не води до ефективност на знанията при действие!

Съществителните нарицателни имена, които означават длъжности и звания, се изписват с малка буква. (д-р П. Върбанова)

инж. Станислава-Владимира Станкова