“Жената”, из “Житейности – антрефиле”

ЖЕНАТА! Това е най-успешната кариера за жената!

Жената е основната възпитателна сила на обществото, основната възпитателна сила, която формира общочовешки нравствени качества и устои, която спомага за развитието на пълноценни хора със здрави морални връзки помежду им, оттам и среда с възможности. В този смисъл, жената трябва да е изявено образована, проследима със своя принос към обществото като полезна дейност. Да бъде добродетелно образована, но и безкомпромисно принципна. И въпреки всяка явна или тиха трудност, явна или тиха агресия, да отстоява тези принципи, да отстоява себе си, да брани себе си като жена, да се противопоставя на всяка една аморална тенденция. За да може утре да бъде в същото разбиране и за най-близките си хора. Да притежава многолики способности в различни сфери, за да бъде адекватна и адаптивна към мисията си да бъде основна, но и най-мощна подкрепа за родителите си, за мъжа си, за децата си, за семейството си, за общността.
Това е най-успешната кариера за една жена!

В нито един момент не мога да приема да се отглеждат момичета при развитието в хода им към жени чрез разбирането да преследват мъже с користна цел за пари и позиции, за осигурен и безгрижен живот, без положен честен труд, да погазват преклонението и дълбоко чувство на уважение, което жената следва да заслужава при всяко свое действие, като позволяват да бъдат подмятани и употребявани, тук и там, и за това, и за онова, па макар и подставени, и поставени във фалшив престиж и луксозна обстановка. В същия смисъл не мога да приема и мъжът да плаща за жената в този й вид. Едно общество не би могло да роди истински мъже, мъже на честта, със силни характери, със самочувствие, с идеали, когато жената е в подобна търсена, но унизителна роля.

Жената е нежност като изкуство, воля и твърдост, енергия за живост. Създаваща, раздаваща, любяща и необхватна. Най-ценното за мъжа, за да гради той съвремие, удостоен от нея!

Това не е в медиите, но трябва да бъде във всеки дом!

И да, мъжът трябва да носи жената на ръце особено когато тя е най-големият му почитател и винаги го движи по пътя на успеха!

Из “Житейности – антрефиле”
Станислава-Владимира