Женският ни баскетбол, а?!

Женският ни баскетбол най-вече има нужда да не бъде нерегламентирано залаган, проиграван и тотаджийски очернян!

Ако се направи скенер на съвестта на много хора, не ми се мисли какви резултати ще се извлекат!

Да не се забравя, че когато се заемат длъжности под спортните символи на Република България, а и не само, законово и морално трябва се свети от чистота!

Станислава-Владимира