Живко Тодоров – Кмет на годината!

Кмет на годината за мандат 2019-2023 е кметът на Стара Загора Живко Тодоров!

Големите кметове се отличават с отношението си към спорта и с оценяването и уважението към всеки труд, който изгражда средата, в която живеем всички заедно!

Този, за когото спортът е социален феномен, е този, който знае какво е добро управление и умее да ръководи грижата за хората във всяко нейно разклонение по правомощия.

От малки до големи Живко Тодоров не е пропуснал да отличи хората с обществен принос за града! Това е стандарт за пример на взаимоотношенията за изграждане на общностно развитие! Той го доказа с и публичния си отчет за мандата си!

Добрите практики са жив учебник! Дано има любознателни, за да вървят и другите градове в смисъла на умни такива с обществена полезност.

Успех!

Станислава-Владимира