ЖИВКО ТОДОРОВ!!!

Оказа се, че днес, при шествието в почти цялата страна, единственият човек в управлението с позиция, лице и човечност, до хората, е Живко Тодоров!

Стара Загора ни накара да вярваме, че отпорът заедно е по-голяма сила от удобно настанената поквара!

Станислава-Владимира