Живот!

Разминавахме се
пътища, хора
пак и отново
свят на кипеж
от всичко по много
сълзи от смях
и
смях от сълзи
живот е това
говориш ми тихо
вътре в душата
шепнеш да вярвам
аз знам от любов
ще изплуваш морето
защото сме ние
с общото име
до моето ти
гордо в сърцето
обич е обич не
като мисля
а “когато” премине
в “когато трябва”
навреме в живот
преди
просто ТОЙ
за да станеш
днес
единствен ти МОЙ!

Живот!

🔥Станислава-Владимира🔥