Заедно, с обич от обич!

Животът е за това да правим така, че да сме заедно, щастливи от това, че сме заедно, да вървим в добро и лошо, но заедно. Защото, дори и в лошото, доброто е винаги повече, когато сме заедно.

Щастлива нова седмица!
С обич от обич!

Станислава-Владимира