Запитване до Медицински университет – Пловдив

Уважаеми студенти,
Уважаеми кандидат-студенти,
Уважаеми родители,
Уважаема образователна общност,

днес изпратих запитване до ректора на Медицински университет – Пловдив, проф. д-р Мариана Мурджева, във връзка с посочване на механизъм за анулиране на корупционни практики и намерения.

“В качеството ми на социално ангажиран човек, представляващ мотива за почтеното развитие на младите хора и равнопоставеността им при старт на образователния път, като председател на Фондация “Елена Благородна – човечността е непреходна”, чиито принципи са поставени в обхвата на етиката и поведенческия етикет, отправям уважително запитване към Вас.
В интерес на обективността и вярата в достоверността и коректността в погледа на всички бъдещи и настоящи студенти, моля да представите механизъм по мониторинг, чрез който се осъществява и ефективен контрол относно проследяване и анулиране при наличност на корупционни практики и намерения в поверения Ви Медицински университет – Пловдив.
В интерес на примера за спазване на правила, както и на законовите и морални норми, моля да посочите кой колективен орган съблюдава спазването на Етичния кодекс на Медицински университет – Пловдив, кога последно е актуализиран, и по коя системна уредба се отчитат отклоненията от разписаното в този документ?
Отговорите, които следват от това запитване, са в интерес на студентите, техните родители, но и на обществеността, за да знаем, че българските университети са просветният ореол върху младежкото идущо платно, а не са подвластни на схематични прийоми извън националната ценностна система, която се стремим да градим в среда, която толерира единствено практикуване на честен начин на живот, както и последователно и безкомпромисно спазване на силни и високи нравствени ценности.”

инж. Станислава-Владимира Станкова