Заучена агресивност

Категорично отричам подобен враждебен и “въоръжен” речник. Не се побира разумно схващане за такова речниково изригване. Шокиращо! Плашещо! (Галерия)

Заучената агресивност в обществения ред задължително следва психоаналитично да се сублимира с коректните нагласи и активности за разреждане на напрежението. Ако това не се случи, според теорията на Фройд личностният взрив е неизбежен!

Хора, които виждат Бойко Борисов при всяко смигване, навсякъде, във всичко, подлежат на щателно инспектиране при психотерапевтично вникване!

инж. Станислава-Владимира Станкова