Зашеметяващо от Цвети Лалов

Зашеметяващо от Цвети Лалов по време на изказването му от трибуната на ОС:
“Тука да си губим времето. Аз имам работа.”
Жестикулацията и артикулацията се осъществиха в същия стил.
Предстои обществено разискване и осветяване на много въпроси.

инж. Станислава-Владимира Станкова