За добродетелен дух!

1 ноември – Ден на народните будители

Просвещаването, книжовността и възпитанието са онова добродетелно образование на мисълта и сърцето, което да основава грамотни и нравствено почтени човешки взаимоотношения, но и да ги съхранява във времето, така че пълноценен да е всеки към всеки чрез знания и стремителен дух при национална ценностна система. Какво по-успешно обществено развитие от това да предаваме мъдрост, опит и познания един на друг, като градим ученолюбие за родолюбие.

Честит празник, будни за българско дело благонравни хора!

Станислава-Владимира Станкова