За насилниците

Калина Константинова: “Нашата работа е да направим така, че страхът да се пренесе от жертвата към насилника. Нека той се страхува, че ще бъде съден и наказан.”

Всъщност първа Ваша работа е да направите така, че в обществото да няма насилници, а не да свирите между тях и жертвите, и не насилниците да се отглеждат на всеки ъгъл, пък Вие чакайте на техния страх!

Станислава-Владимира