За…

За един измислен свят
ще напиша реферат!
За неговата лековерност,
за пропадането му в недостоверност!

Ще започна с мисълта,
че изчезнала е любовта!
И една модернистична притча,
че сърце сърце не знае вече да обича!

Изоставено е в този свят
да тъгува и скърби от яд!
И често пулса си да губи
във време на глобалните заблуди!

Ще продължа “със” мисълта,
че на света му липсва доброта!
И тя се ползва само за понятие,
за някое преднамерено занятие!

Защо и не за демагогия
с внедрена в нея технология?!
За акумулация на дарения,
маскирани в благородни им твърдения!

Които изгубили са същността си,
комерсиализирали са почтеността си!
В една объркана система,
без добродетели сглобена!

Ще продължа за честността,
потопила се във вечността!
Това е цяла вечност от измами,
напудрени “със” грим реклами!

Къде си, ценностна система?
Ти нямаш нужда да си теорема!
Имаш задачи да решаваш
без морала да предаваш!

И трябва трайно да се справиш!
“Човекът” трябва да поправиш!
Че сърцето нормално ще пулсира
само ако от любов умира!

Станислава-Владимира Станкова