“ЗА” тестване на политическото представителство

Обявявам се “ЗА” всекимесечно тестване за забранени вещества на членовете на МС и народните представители – нито видът им е уверен, нито действията им са уравновесени!

Държа политическото ни представителство да се движи по правата линия на етичния и протоколиран стандарт!

инж. Станислава-Владимира Станкова