Здравейте!

👋🏼Здравей, българско просветно общество!
👋🏼Здравей и на теб, политически елит!
👋🏼Европейски ценности, здравейте!
👋🏼Ех, здравей и на теб, обществен ред!
👋🏼Национална ценностна система, здравей!
👋🏼Родолюбие, здравей!
👋🏼Здравей, интеграция!
👋🏼Здравейте и на Вас, култура, изкуство и спорт!
👋🏼Ех, обществена масова деградация, здравей, здравей, здравей!

Станислава-Владимира