Зимно прозорче

Зимно прозорче
приказна картинка
снежинка стича се така
че да може от бащино огнище
да се види природна красота!

Проблясък ярък
Къщен мир говори
уют е всичко онова
където всички сме в молитва
за добри и споделени времена!

С обич,
Станислава-Владимира Станкова