Иван Минев за народен представител!

Той е чудесен човек. И това би било достатъчно.

Но нека допълня достатъчното с това, че е прекрасен съпруг и баща. Освен това е професионалист, който носи етиката като основна и неизменна част от модела му на поведение с хората. Образованието му е в онези негови необятни знания, които се четат и в уменията му. С него работихме и по проект за личностното развитие на младите хора, и знам какво влага от себе си във всичко, което прави, неуморно.

Той подкрепя общността. Следва каузи неотклонимо. И най-важното – с него може да се разговаря!

Моят избор е той. Стабилно и сигурно.

Иван Минев за народен представител!

Станислава-Владимира