Изветряла “ПР” съставка

На 26.02.2021 г. писах по темата, като така представена информацията намира прилика с онази изветряла “ПР” съставка да се обяснява, че проваленият Беливанов (ГЕРБ Хасково все още дължи на хората обяснение за този провал) ще играе с ДПС на местните избори 2019, а ориентировката се доказа в съвсем друга посока. Такъв избор на стратегическо и манипулативно действие е крайно неуважително към всички граждани, принизявайки ги до нулево ниво при умствени възможности, а и промишлената употреба на ДПС не оставя добър привкус при изискана колегиалност. ГЕРБ Хасково следва да дава обяснения на избирателите и за некомпетентността на кмет и областен управител.
Доста дръзко е да се споменава името на министър-председателя в обосновката по-долу, имайки предвид, че все още се търси отговор на въпроса с какъв мотив Станислав Дечев, в качеството си на кмет на община Хасково, го саботира, а и в конкретния казус промените в закона са проспани, не са спазени, не се актуализирани в общинското звено своевременно. Придвижването се проявява на екран благодарение на общинския съветник Светослава Стоянова, като на последната сесия аргументирано запита г-н Дечев да каже кога смята да прави промяната в тази Наредба, кога ще се предостави на Общинския съвет или за публично обсъждане и на какво се дължи забавянето? На некомпетентност на експертите, които се занимават с детските градини, на незнание, на какво? Освен забавянето в рамките на няколко месеца и ощетяването на родителите, важно е да се отбележи и какъв хаос ще застъпи в счетоводството на Община Хасково.
Припомням Ви, че през месец ноември 2020 година за младши експерт “Детски градини” бе назначена лаборантка, за която се твърди, че е приближена до зам.кмета Мария Вълчева, като ескпертизата тук е по линия на гейт пореден, но не и по пряка длъжностна характеристика. Това обсебване на позиции намира израз и в безобразието, което касае децата на Хасково, както и техните родители, но когато става въпрос за Вас и Вашите деца, ние, гражданите, които заставаме напречно на системното нарушаване на правилата от кмета Станислав Дечев, ставаме особено чувствителни, когато това касае децата на Хасково.
Законът за изменение и допълнение на Закона за предучилищното и училищното образование установява промени, които са в сила от 01.01.2021 г., като определя държавно подпомагане при заплащането на такси, дължими от родителите за дейностите по хранене на децата в задължителното предучилищно образование, като тези средства от държавния бюджет се предоставят по бюджета на съответния първостепенен разпоредител с бюджет.
Кой в община Хасково проспа наложената промяна, та родителите продължават да плащат съответните такси?!
Предизборните кампании изискват навременно взети решения, които да се опаковат продуктово и да се позиционират като процесуален резултат пред електората. Другото е “дъмпинг” на гърба човешкото съществуване, а търсената опозиционна елиминация води до дезинтеграция, та до тотално разкапване на единиците.

инж. Станислава-Владимира Станкова