Извън доброто управление и диалогичността

В “топлината” на предизборната кампания настоящ вицепремиер ми заяви с насмешлива усмивка – относно обществен казус – че прекалено лично съм приемала нещата!
Е, събития и действия задължително трябва да се приемат свойствено, да преминават през чувствителност на съпричастността, и да се разглеждат с важност като вероятностен рецидив и последица върху обществото.

Когато един бъдещ управленски кадър декларира подобен предизборен маниер, резултатите във времето на деня не са учудващи!

В същото време се обясни, че промяната много бавно се случвала в провинциалните градове, дори граничела с невъзможност.
Градовете извън столицата обаче са част от жизнения цикъл на цялата държава, като отсъдените им затруднения са изстъпления извън доброто управление и диалогичността.

Логичната последователност следва естествения си ход!

инж. Станислава-Владимира Станкова