Измерение за обществен ред

Измерение за обществен ред, наложено по нормите на местния кръг, и то в условия на участие в Програмата “Предизвикателството интелигентни градове”!

инж. Станислава-Владимира Станкова