Изопачаване на българския език

По-неграмотен човек в българската политика не се знае! Толкова много и различни грешки, натрупани в един профил на словесно изразяване, е като невероятно съчетание на погрешни навици и ненаучени уроци – неразбиране в степен на изопачаване на българския език!

инж. Станислава-Владимира Станкова