Има ли добродетели сред обществен хаос?

Добродетелите, в пълния и дълбок смисъл на тяхното значение, приложение и непреходност, са единственият мерител за професионализъм. Но професионализъм, който заляга, намерен без граница, без време. Останалите работни постове, без значение от йерархията, са в категорията на щраусовите полигамни проявления, но метафоризирани в израз на причислена комбинаторика, която умоповредено възпроизвежда служба с краен смислов и етичен недоимък. Изграждането на правдив образ, с неизменен признак във времето, е миксирана интеграция на принципи, добродетели и грижа за обществото.
Без значение какво се натрапва на хората пропагандно, то не задължава към равенство с истинността. И по повод последните вълнуващи изяви в обществения ни хаос, всяка позиция, изречена с прокрадваща се злина, във всяко време е извън принципната аргументиация, казано с други думи – значимостта е нулева.

инж. Станислава-Владимира Станкова