Има ли

Има ли такова на света разстояние,
непреодолимо за нашето съзнание?
Колко дълъг ли е списъкът със съвети,
докато редим по пътя си приоритети?

Има ли такова на света смирение,
непреодолимо за нашето поведение?
Колко време ли ще изгубим в старание,
да го превърнем в удобно оправдание?

Има ли такова на света творение,
достойно за крайното ни заключение?
Колко пъти ще анализираме твореца
за вложените мисли под писеца?

Има ли такова на света мъчение,
което праща душата ни на заточение?
Колко усилия ще са ни необходими,
да превърнем нещата в преодолими?

Има ли такова на света спокойствие,
което насища живота с удоволствие?
Колко време отделихме за хармония,
за да изсвирим нашата симфония?

Станислава-Владимира Станкова