Имидж и репутация

Обикновено с мръсни ръце и незнание не се чисти!

Същото е, когато си говорим за имидж и репутация.

Нещо от иносказателния сорт – какво като е напудрено разкрасяването от интервенираната визуална рестраврацията, когато душата е прогнила от измама и непрогледност от невежество.

Но по същество.

Един създаден вече образ е с перцептивен акцент върху търсени въздействие и формиране. Ментален ъгъл на контрол над възприятията.

Принципът на репутацията например е малко по-друго нещо. При него, за установяването на устойчивостта на идентичността на репутацията, се изисква доказателствено време в дългосрочен план. Личностна/организационна, обществена и професионална регистрация с досие. Характеристика на името!

Достоверността трасира към доверието за достигане до подкрепа от аудоторията при съдържание като храна за мисълта, която размишлява по ценности до изграждане на лоялност между групите.

Устойчивата идентичност се гради от майстори стратези, не става от други, за които, в управлението, имиджът е спомагателство в процеса, а не постоянна натрапеност на реклама и опаковки, докато репутацията е истинското вложение не просто за успех, а за успех със смисъл, стойност и обществена значимост.

Клиентски намеци и опити за влиятелност много. Меродавност малко. Автентичност трябва!

Имиджът ми е голям, защото ми е малка репутацията.
Репутацията ми доминира, защото имиджът ми помага.

Станислава-Владимира