Иновация: Общуване

Част от политическите формации и кандидатите за народни представители се чудят как да накарат онези избиратели, които не гласуват, да упражнят правото си вот. Закъснение.

Всъщност обаче точното запитване е на какво ново и иновативно в комуникационен и планов режим са готови политическите формации и кандидатите за народни представители да създадат и представят на хората като жизнен цикъл на доверие.

Иновацията невинаги е технологично нововъведение. За иновацията също се мисли като за отношение, за да се общува така, че непрекъснат да е процесът на общественото интегриране и сплотяване. Комуникационната иновация има задача да възпитава обществото, да анализира достоверно и по метода на научната аргументираност да изгражда мотивировка за колективизъм и екипно самолидерство.

Лидерите. Тази методика на работа следва да е под тяхно авторство. Срещаме ли обаче такива днес?

инж. Станислава-Владимира Станкова