Интелигентен

Не е коректна познавателна способност да се съобщава за измамници, крадци и престъпници, или за такива, разработили незаконни схеми, че са много умни и интелигентни хора! Не е коректно нито към обществото в цялост, нито в частност за младите хора, които формират възпитание и нравственост също и от съзнателността на медии, среда и източници, хора от екрана, хора до тях!

Интелигентен е този, който е грамотен и образован, културен, житейски и мисловно адекватен спрямо хора и ситуации, но и с духовни интереси. Духовното, невещественото е връзка, която развива съзнанието и психиката, науката и изкуството. А една връзка, за да е изградена стабилно, следва да е почтена.

Няма познание, което да те учи на престъпност и аморално схващане, тъй като истината се търси и доказва с труд и човешки качества, които отстояват именно морала и удостояват съвестта като най-висша нравствена отговорност пред околните за извършени постъпки!

Станислава-Владимира Станкова