Искане за промяна в предизборното “КУПУВАНЕТО И ПРОДАВАНЕТО НА ГЛАСОВЕ Е ПРЕСТЪПЛЕНИЕ”

Уважаеми граждани,

днес изпратих официално искане до председателя на Народното събрание г-жа Ива Митева Йорданова-Рупчева с копие до г-жа Камелия Нейкова /председателя на ЦИК/, г-н Румен Радев /Президент на Република България/, г-н Стефан Янев /Министър-председател на Република България/, Министерски съвет на Република България, ПП Има такъв народ, ПП ГЕРБ, Българска социалистическа партия, Демократична България Обединение, Движение за права и свободи, Изпрати се.БГ! Ние идваме! относно искане за промяна в Изборния кодекс в Раздел II Предизборна агитация чл.183 (2) с коректното граматическо изписване на “КУПУВАНЕТО И ПРОДАВАНЕТО НА ГЛАСОВЕ СА ПРЕСТЪПЛЕНИЯ”.

“УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ПРЕДСЕДАТЕЛ,

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Императивното предизборно постановление “Купуването и продаването на гласове е престъпление” наближава своя пик на актуалност при всяка предизборна кампания. Граматическата грешка е налице при съгласуването на подлозите със сказуемото, тъй като съдържанието е от два подлога, от което следва сказуемото да бъде в множествено число. Коректно е и двете части на сказуемото да са в множествено число – и глаголната, и именната.
Дори да проследим и друга логика, при която подлозите приемат семантична интегралност, е редно да се направи разлика между поезия и проза, както и резон относно дружността между “купуването” и “продаването”. Макар че комбинираната координация между двете деяния е приложима, действията се характеризират с обособеност на извършване, като наказателната отговорност се причислява двустранно.

Според езиковеда от БАН проф. Владко Мурдаров сказуемото трябва да е съгласувано по число с подлога и тъй като подлозите във фразата са два, то трябва да бъде в множествено число.

Според доц. Борислав Георгиев в изречението “Купуването и продаването на гласове е престъпление!” има граматическа грешка. Грешката е в съгласуването на подлозите и сказуемото. Доц. Георгиев обосновава, че има два подлога и затова сказуемото трябва да бъде в множествено число, като правилното изказване и изписване е “Купуването и продаването на гласове са престъпления!“.

д-р Павлина Върбанова“ също разглежда темата, като в случая според нея е по-важно дали има грешка от езикова гледна точка.
“Сказуемото в българското изречение се съгласува по лице и число с подлога, а в някои случаи – и по род (Ваня е прочела съобщението.). След като имаме два подлога (купуването и продаването), редно е сказуемото да бъде в мн.ч., и то и двете му части (глаголната и именната): са престъпления.”

Правилата са установена закономерност, като постоянното съотношение между явлението за коректността в българския език и задължителното съдържание, че купуването и подаването на гласове са престъпления изискват абсолютно равенство при правилната употреба – спазването на правилата в българския език със знак за равенство при спазването на законите в Република България.

Визията на Европейския съюз по тази ос е дълбоко премислена, установена и урегулирана чрез Междуинституционалното ръководство за изготвяне на публикации, необходимо за всички органи и институции на ЕС.
“Междуинституционалното ръководство за изготвяне на публикациите, което е достъпно и онлайн, позволява осъществяването на интерактивен диалог между различните действащи лица, независимо дали са автори на текстове, редактори, юрист-лингвисти, терминолози, преводачи или коректори. Това стандартизиране на езиковите практики представлява особено забележително постижение, тъй като всички общи правила и работни похвати, съдържащи се в настоящото ръководство, са изготвени при максимално спазване на специфичните особености, характерни за всеки език. Разчита се на ангажираността на всички, за да се гарантира спазването на така установените правила.”

Друг момент от предизборния период е грешката “химикал” – “химикалка” при разяснителните съобщения на ЦИК за начина на гласуване с хартиена бюлетина. Химикалът е получен по химически път препарат в първото си значение, както и пълнител за писане, зареден със специално мастило при второто си значение, докато химикалката е приспособление за писане, в което се поставя химикал.

Употребата на книжовен български език е не само част от конституцията на Република България, но и ценност, която има неизменното свойство да съхранява културата и същината на социума. Що се отнася до националната сигурност, чиято система е съвкупност от елементи, които пряко или косвено насаждат тенденции в това направление, задължението към родния език приема равенство с отговорността за запазване на идентичните нрави. Погазването на езиковите правила води до методично опустошение на етичния и стойностен национализъм, който е емблематичен обществен мотивационен пример. Погазването на правилата в граматическо отношение приема образа на обособена характерна проблематика, като такъв тип политика на поведение носи рискове към изложението от вътрешната среда към международния колектив. Обуславянето на задачите в подсистемите що се отнася до уважителната употреба на българския книжовен език ангажира мониторинг върху изпълнението на езика коректно, което в общия знаменател калкулира съхраняването на националния социум като обществен дълг, изпълняван с чест и гордост от всички представители на политическата извадка. Тази причинна грижа увенчава ангажираността към последващите генерации като повод и за протекция на образованието.

Във връзка с гореизложеното моля да уважите искането за промяна в Изборния кодекс в Раздел II Предизборна агитация чл.183 (2) с коректното граматическо изписване на “КУПУВАНЕТО И ПРОДАВАНЕТО НА ГЛАСОВЕ СА ПРЕСТЪПЛЕНИЯ”.”

инж. Станислава-Владимира Станкова