Иска им се да живеят чужди животи!

Иска им се да живеят чужди животи, и невъзможността за кражба на вече проправен такъв ги възпроизвежда в разказвачи на нискобюджетна фантастика. Вероятно биха запълнили по-разширената част от долното си бельо от изпуснато напрежение, ако трябва да преминат през всичко, през което човек преминава и се бори за изграждането на света си.
Силното им чувство на недоволство към нечия успяла и щастлива личност завистливо разяжда центъра им на пълноценна подвижност. Тукашното им съществуване все се протяга да удари и разпилее чужди взаимоотношения, приятелства, партьорства, любови.
Суетните са обречени. Силните обезвреждат сплетниците!
Веригата на коварство е поток на изобретателност, но пък житейските очертания винаги напомнят с малка бележка – няма сила, която да спре това, с което сте благословени!
Бъдете честни със себе си, за да изградите способността да задоволявате психологическите си потребности спрямо пълностойността си!

инж. Станислава-Владимира Станкова