И все пак: Нежни човеци бъдете!

Обществото не може да се конструира все с ниши за дребен тарикатлък, където всичко е под кроежа на подвеждането и заблуждаването каква всъщност е възпитателната грижа за същото това общество. Където снажно се здрависват користната цел и лукавщината, ама, като се отпусне ръкостискането, изпада цялото долнопробно прелъстяване на младостта.

А младите, младите целенасочено, ала неусетно почти, днес масово и негласно са насочвани да се вълнуват от лесния живот, нощните заведения, бързите пари, татуировките, състаряващата реставрация на свежестта, и уличния, плачевен и достоен за съжаление изказ. За момичетата не е болка да пускат в обращение най-милото за постигане на низки цели, а за момчетата не е мъчнотия най-големите им комплексни слабости да изваждат от тях най-големите злини на извращение.

Порочните умозаключения след човешка трагедия хитро увъртат истината за начина на живот, за започналите разрушителни процеси, които малтретират психиката на младите хора, че нали точно чрез нея те познават реалността.

Мислим си как душевните дела и качества трябва да се възпитават, зараждат, подхранват и развиват в съзнанието на младите хора, да са неразделна част от съществуването им и общуването им със света, но някъде там, в днешния свят, винаги се укрива яростно сянката на угрозата. Като нагла и колосална свирепост, дето с държавна помощ прескача норми и ограничения, за да пристигне на място на заложничеството, което в примката души годността на обективна определеност на младия човек.

“Работното” естество на тъмно преминава през различни междинни състояния, кое от кое по-пагубно за личността, но така или иначе никога не се връща в първоначалното си чисто състояние, преди здрависването с разрушителните лапи на моралните принципи и устои.

И все пак: Нежни човеци бъдете, извънредно нежни! Подкрепата към проявява на внимание, съпричастност, привързаност и обич е постъпка към изграждането на добрите навици и модели на поведение.
И все пак: Общувайте си по житейски теми, четете си книги, интересувайте се от честния път, подпомагайте се в изграждането си, развивайте се един друг, и моделирайте обществените процеси с даровитост, защото няма нищо по-влиятелно от това как способният човек въздейства с добрия си пример на средата!

Станислава-Владимира