Кавалери

Всеки казус ще намери
своите изкусни лицемери,
неговата същност да обърнат
и в абсурд да го превърнат.

Абсурден казус ще намери
своите изкусни кавалери,
и те ще го решат почтено,
когато е поставен откровено.

Всеки прочит ще намери
своите порочни маниери
в употребата на съдържание
за угодно тълкувание.

Угоден прочит се тълкува
като поискана услуга,
когато пуснати са пипалата
да компрометират правилата.

Но всеки казус ще намери
в отказ да се правят далавери
и своите приятели коректни
за онези доблестни проекти.

Тя, коректността, не е за всеки,
на други завещана е навеки.
За тях е истинска награда,
за честта и за морала.

Станислава-Владимира Станкова