Кадър от простопремиерското ни представяне!

Кадър от простопремиерското ни представяне! 🇪🇺

А Вие вървите ли с чаша в ръка?

#velikasramota

Съществува неписано правило във връзка с етикета и протокола, че дори глътка питие може да отнеме фокуса от професионализма на терен! Но при премиера отдавна е видимо, че няма нито професионализъм, нито лидерство!

инж. Станислава-Владимира Станкова